Членство

Членство у ВОІ СОІУ може бути індивідуальним та колективним. Членами ВОІ СОІУ можуть бути громадяни, що досягли 18 років, постійно  проживають на території України, визнають та виконують Статут ВОІ СОІУ і є інвалідами, законними представниками інвалідів (батьками дітей-інвалідів, усиновителями, опікунами, попечителями), а також які не є інвалідами, але активно працюють у ВОІ СОІУ або у вирішенні проблем інвалідів в Україні. (кількість їх не повинна перевищувати 1/3 усіх членів організації).

Прийом або відмова в прийомі індивідуальних членів ВОІ СОІУ здійснюється  радою місцевого осередку, зборами первинного осередку на підставі письмової заяви.

Безпосередній облік членів ВОІ СОІУ здійснюється місцевими та первинними осередками ВОІ СОІУ. Місцеві осередки здійснюють реєстрацію і ведуть облік членів, що знаходяться на їхній території. Регіональні, АР Крим, міст Києва та Севастополя осередки узагальнюють дані по обліку членів  у своєму регіоні.

Члени ВОІ СОІУ можуть сплачувати вступні і щорічні членські внески, розміри яких визначають місцеві осередки. Прийнятому  в члени ВОІ СОІУ може видаватися членський квиток єдиного зразка.

Припинення індивідуального членства у ВОІ СОІУ здійснюється за рішенням ради місцевого осередку або рішенням зборів первинного осередку, зокрема:

  • за власним бажанням члена ВОІ СОІУ шляхом подання особистої письмової заяви до осередку, де він знаходиться на обліку;
  • примусово за порушення Статуту ВОІ СОІУ або статуту місцевого осередку.

Для спільного вирішення проблем соціального захисту інвалідів ВОІ СОІУ може мати в своєму складі колективні  члени – громадські  об'єднання  інвалідів. Колективні  члени  реалізують  своє представництво у ВОІ СОІУ через голів своїх організацій з правом дорадчого голосу .

Колективними членами ВОІ СОІУ можуть бути Всеукраїнські організації інвалідів, а в регіональних, АР Крим, міст Києва та Севастополя осередках – місцеві організації відповідного рівня.        

Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії Ради ВОІ СОІУ, а в регіональних, АР Крим, міських Києва та Севастополя осередках – за рішенням президії ради відповідного рівня на підставі офіційної заяви та рішення колективу організації. Відносини між осередками усіх рівнів та їх колективними членами будуються на договірних засадах.

Припинення колективного членства у ВОІ СОІУ відбувається на підставі:

  • рішення керівного органу колективного члена;
  • рішення Президії Ради ВОІ СОІУ, президії ради осередку, що здійснив прийом у разі порушення договірних зобов'язань.