Права та обов'язки

Індивідуальні члени ВОІ СОІУ мають право:

 • одержувати допомогу та сприяння з боку осередків ВОІ СОІУ у вирішенні питань, пов’язаних з життєдіяльністю інвалідів, що відносяться до компетенції ВОІ СОІУ;
 • брати участь у заходах, які проводяться осередками ВОІ СОІУ;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до компетенції загальних зборів осередків, де член ВОІ СОІУ є на обліку;
 • об'єднуватися за інтересами в клуби, секції, комітети та інші групи за інтересами, залишаючись при цьому підзвітними місцевим осередкам ВОІ СОІУ, а в окремих випадках за рішенням Ради ВОІ СОІУ – центральним органам ВОІ СОІУ;
 • обирати та бути обраними у виборні органи усіх рівнів ВОІ СОІУ;
 • вносити у відповідні органи ВОІ СОІУ пропозиції, проекти, заяви щодо актуальних питань діяльності ВОІ СОІУ;
 • одержувати у встановленому порядку інформацію про роботу виборних органів ВОІ СОІУ;
 • звертатися до відповідних структур ВОІ СОІУ з оскарженням рішень виборних органів і керівних осіб ВОІ СОІУ, одержувати офіційну письмову відповідь на свою апеляцію;

 

Індивідуальні члени ВОІ СОІУ зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту ВОІ СОІУ та статуту свого осередку;
 • брати участь у роботі ВОІ СОІУ;
 • виконувати рішення керівних органів ВОІ СОІУ;
 • поважати права і законні інтереси інших членів ВОІ СОІУ, а також інтереси свого осередку;
 • сплачувати у встановленому порядку членські внески, якщо такі передбачені.