Одеська обласна організація інвалідів 

                           Голова організації
                                           Прохоров Олег Олександрович   

 Рішення про утворення Одеської обласної організації інвалідів (ОООІ) було прийнято на установчій конференції 5 червня 2007 р. Об'єктивно так склалося, що ОООІ зародило свою діяльність на базі відомого і добре зарекомендованого в місті Одеського міського товариства інвалідів (ОМТІН), котре має більш ніж дев'ятнадцятирічної досвід роботи. На сьогоднішній день ОМТІН фактично є самим великим і найбільш розвитим територіальним підрозділом ОООІ. Тому досвід діяльності ОООІ повною мірою перетинається і доповнюється історією розвитку Одеського міського товариства інвалідів. Разом з тим, важко переоцінити ту роль, котру ОМТІН зіграло в створенні ГО ВО СОІУ. Саме завдяки проведеній членами організації роботі, у місті Одеса 3-5 жовтня 1990 року відбулася Установча конференція Союзу організацій інвалідів України, на якій був затверджений статут СОІУ й обраний його перший голова Комаров М.Й.

Микола Йосипович Комаров також до травня 2008 року був беззмінним головою ОМТІН, а на установчій конференції Одеської обласної організації інвалідів більшістю голосів був обраний головою цієї організації.

З моменту створення Одеської обласної організації інвалідів на її основі функціонує Комітет по міжнародних і міжрегіональних зв'язках, котрий також очолює М.Й. Комаров.

Метою ОООІ є офіційне представництво; захист в органах державної влади і управління інтересів інвалідів; надання допомоги інвалідам у досягненні рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації конституційних прав і свобод; об'єднання інвалідів і їхніх організацій для координації спільної діяльності.

Членами ОООІ є більш 14 тисяч інвалідів міста Одеси й Одеської області, яким предоставляються комплексні послуги в правозахисному, соціально-реабілітаційному, культурному й оздоровчому напрямках:

Діяльність Одеської обласної організації інвалідів базується на таких цінностях як: рівність, взаємодопомога, гуманізм, милосердя.

За станом на початок жовтня 2009 р. ОООІ складається з 22-х організацій. У Раду входить 26 чоловік, у Президію – 11 чоловік, у ревізійну комісію – 6 чоловік, у штаті працює 5 чоловік.

У своїй діяльності Одеська обласна організація інвалідів робить упор не на заходи, а на попереднє написання проектів для одержання цільового фінансування від міжнародних фондів і з місцевих бюджетів. Так за 2009 рік ОООІ склала і подала на розгляд шість проектів. Два з цих проектів подані в закордонні фонди на загальну суму 44,8 тисяч доларів і чотири проекти подані в рамках соціального замовлення від Одеської міської ради на загальну суму 112,4 тисячі гривень. У результаті організація одержала фінансування від Фонду прав інвалідів на суму 30 тисяч доларів і від Одеської міської ради в рамках соціального замовлення на суму 20 тисяч грн. Крім цього співробітниками ОООІ розроблена регіональна програма розвитку системи соціального обслуговування і реабілітації інвалідів Одеського регіону на період з 2010 до 2019 роки на загальну суму 34 мільйона 730 тисяч грн. По запевнянню депутатського корпуса Одеської обласної ради цілком можливо, що дана програма до кінця 2009 р. буде прийнята до виконання на черговій сесії обласної ради. Крім того в рамках цієї програми в майбутньому році планується подати проекти в кілька закордонних і вітчизняних інстанцій на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

Поряд з цим ОООІ підготовлено і подано на розгляд в обласну адміністрацію положення про впровадження механізму соціального замовлення на рівні Одеської обласної ради. Завдяки впровадженню такого механізму кожна районна громадська організація інвалідів в області одержить можливість виставити на обласний конкурс свій соціальний проект і одержати під нього цільове фінансування в розмірі від 10-ти до 50-ти тисяч гривень.

Незважаючи на істотний масив роботи з вишукування додаткового фінансування (у першу чергу для своїх регіональних підрозділів), ОООІ в 2009 році при повній відсутності фінансування проведений ряд наступних заходів:

q Мотиваційний психологічний тренінг, спрямований на соціальну адаптацію інвалідів у суспільство.

q Засідання “круглого столу”, присвячене проблемам і перспективам надомного працевлаштування інвалідів з використанням мережі Internet та сучасних інформаційних технологій.

q Три навчальних тренінги по підприємництву для інвалідів.

Крім перерахованих вище заходів за рахунок фінансування з загальнодержавного й обласного бюджету ОООІ за 10-ть місяців 2009 р. проведені наступні заходи:

Ø Розширене засідання ради і президії.

Ø Засідання круглого столу, присвячене виробленню системи взаємодії ОООІ і її регіональних підрозділів у сфері реалізації їхніх статутних задач.

Ø Семінар-тренінг із питань прав людини і гендерной політики

Ø Семінар-тренінг по підвищенню кваліфікації керівників регіональних підрозділів ОООІ в умовах нинішньої світової фінансової кризи

Ø Конференція представників Міжнародного Союзу організацій інвалідів, присвячена впровадженню Конвенції ООН “Про права інвалідів” у країнах пострадянського простору. Ця конференція була проведена разом з Комітетом по міжнародних і міжрегіональних зв'язках.

На додаток до перерахованої вище діяльності можна було б згадати:

ü про підготовку і поширення чотирьох видів брошур загальним обсягом 500 екземплярів з конкретними рекомендаціями з рішення найбільш гострих проблем інвалідів регіону;

ü про досвід ОООІ в налагодженні контактів з місцевими районними адміністраціями;

ü про системне взаємовигідне співробітництво з Вузами, з депутатським корпусом і з різними підрозділами обласної адміністрації.

Можна було б згадати ще про багатьох і багатьох інших наробітках і досягненнях ОООІ за її порівняно не довгу діяльність. Але докладний опис усіх цих наробітків і досягнень зайняв би сотні сторінок дрібного друкованого тексту, тому нижче приведені лише посилання на уривки з доповідей голови ОООІ про підсумки діяльності організації за різні періоди.

Очевидним є також той факт, що соціальна значимість і об'єктивна необхідність будь-якої громадської організації, а особливо організації інвалідів, сконцентрована не стільки в її повсякденній діяльності, скільки в публікаціях та наробітках цієї організації, присвячених оптимальному вирішенню тих чи інших проблем нужденних людей. З обліком плідної 20-ти літньої діяльності Одеського міського товариства, з якого виникла Одеська обласна організація інвалідів, в ОООІ таких публікацій і наробітків безліч. Тому тут у нижченаведених посиланнях приведені лише найбільш істотні публікації ОООІ останніх двох років.

Безумовно, основною складовою у діяльності Одеської обласної організації інвалідів є робота її регіональних підрозділів, структурних і колективних членів. 

адреса організації:

65107 м. Одеса                                                 тел: (0482) 33-17-49 , (048)- 770-71-30   (048)-746-97-60
вул. Канатна,83 каб.819                                   oinpan@gmail.com   burs.net@gmail.com