Тернопільська обласна організація 

                        Голова організації  Костів Михайло Йосипович

На Тернопільщині Союз осіб з інвалідністю України представляє Тернопільська обласна організації ВОІ СОІУ, яка з січня 2018 року змінила офіційну назву на Тернопільський регіональний осередок Громадської організації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України».

Тернопільська обласна організація ВОІ СОІУ була зареєстрована ще у 1999 році. Однак практичну діяльність почала з 2005 року. Завдяки роботі активістів, насамперед з числа людей з інвалідністю, які проживають в населених пунктах області вдалось створити структуру організації, в яку, на даний час в входять осередки на рівні сіл, селищ, міст. Дані осередки об’єднують людей з інвалідністю різних груп та нозологій (зокрема зі стійким розладом функцій опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової систем, батьків дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю внаслідок війни, тощо).

Головою організації люди з інвалідністю Тернопільської області кілька термінів підряд обирають Костіва Михайла Йосифовича, який здобув вищу освіту у Львівському державному університеті ім. І. Франка, Національній академії Державного управління при Президентові України, та понад 20 років відпрацював на державній службі.

Серед пріоритетних напрямів діяльності організації, на даний час, є сприяння людям з інвалідністю у забезпеченні їх законних прав, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, іншими правовими документами; взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у ліквідації бар’єрів для реалізації законних прав людей з інвалідністю; участь у розробці та реалізації управлінських рішень, програм, проектів, заходів, які мають відношення до людей з інвалідністю; співпраця з державними та недержавними організаціями, громадянами у вирішенні питань цієї категорії людей; допомога людям з інвалідністю у реалізації їх природних здібностей, творчого та професійного потенціалу.

Для реалізації зазначених напрямів роботи, а також завдань, визначених статутом, обласною організацією здійснюється надання людям з інвалідністю консультативної, методичної допомоги, реалізуються проекти, програми, проводяться заходи за участю як людей з інвалідністю, так і керівників, фахівців органів влади, установ, з метою обговорення питань, які стосуються людей з інвалідністю, пошуку на напрямів їх ефективнішого вирішення.

Представники організації входять в склад дорадчих органів при органах влади та місцевого самоврядування, (наприклад в громадській раді при Тернопільській обласній державній адміністрації, комітетах доступності, комісіях, робочих групах як при органах влади так і їх структурних підрозділах) беруть участь у підготовці та реалізації рішень, які стосуються людей з інвалідністю.       

Тернопільська організація протягом тривалого часу реалізовує ряд проектів, зокрема щодо громадського моніторингу стану забезпечення прав людей з інвалідністю в різних сферах (зокрема щодо створення умов для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення, транспортного обслуговування, реалізації прав щодо проходження реабілітації, тощо, представляє інтереси людей з інвалідністю в установах).

Нами налагоджені партнерські відносини з рядом організацій з метою спільної взаємодії у вирішенні питань людей з інвалідністю. Зокрема це стосується надання правової допомоги цим людям, підготовки пропозицій відповідним установам та органам влади щодо усунення фактів неналежного вирішення питань людей з інвалідністю.

Спільно з активістами організації намагаємось сприяти потребуючим людям в отриманні матеріальної, гуманітарної допомоги, отримання засобів реабілітації, тощо.

У роботі з вирішення питань людей з інвалідністю, намагаємось використовувати та поширювати як міжнародний досвід, так і досвід наших колег з інших областей. За ініціативою голови Тернопільської організації, були підготовлені та здійснені обговорення актуальних питань людей з інвалідністю на всеукраїнських заходах, які буди проведені у Києві, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській областях.

Тернопільська організація входить в перелік тих організацій, з якими співпрацюють як органи влади, місцевого самоврядування, державні установи та недержавні організації. В організацію звертаються як люди з інвалідністю так і керівники організацій для отримання консультацій, висновків та пропозицій з вирішення питань життєдіяльності людей з інвалідністю. Пропозиції організації враховуються при прийнятті управлінських рішень владними установами. Вважаємо, що партнерська співпраця між усіма причетними до питань людей з інвалідністю, врахування позицій громадських організацій, які представляють інтереси цих людей, є однією з основних умов, котра дозволить забезпечувати законодавчі гарантії для людей з інвалідністю на такому рівні, щоб їх відчували ці люди на практиці.

Ми вдячні активістам нашої організації, які здійснюють дану роботу на громадських засадах, партнерам та колегам за розуміння потреб людей з інвалідністю, намаганням їм допомогти і готові до продовження співпраці з усіма бажаючими.

 

Контакти Тернопільської обласної організації:

Почтова адреса: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, а/с 145

Телефон: +38 067 329 60 97

E-mail: too-soiu@ukr.net

Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/go.slit/