Права та обов'язки

Індивідуальні члени ГО ВО СОІУ мають право:

 • одержувати допомогу та сприяння з боку осередків ГО ВО СОІУ у вирішенні питань, пов’язаних з життєдіяльністю інвалідів, що відносяться до компетенції ГО ВО СОІУ;
 • брати участь у заходах, які проводяться осередками ГО ВО СОІУ;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до компетенції загальних зборів осередків, де член ГО ВО СОІУ є на обліку;
 • об'єднуватися за інтересами в клуби, секції, комітети та інші групи за інтересами, залишаючись при цьому підзвітними місцевим осередкам ГО ВО СОІУ, а в окремих випадках за рішенням Ради ГО ВО СОІУ – центральним органам ГО ВО СОІУ;
 • обирати та бути обраними у виборні органи усіх рівнів ГО ВО СОІУ;
 • вносити у відповідні органи ГО ВО СОІУ пропозиції, проекти, заяви щодо актуальних питань діяльності ГО ВО СОІУ;
 • одержувати у встановленому порядку інформацію про роботу виборних органів ГО ВО СОІУ;
 • звертатися до відповідних структур ГО ВО СОІУ з оскарженням рішень виборних органів і керівних осіб ГО ВО СОІУ, одержувати офіційну письмову відповідь на свою апеляцію;

 

Індивідуальні члени ГО ВО СОІУ зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту ГО ВО СОІУ та статуту свого осередку;
 • брати участь у роботі ГО ВО СОІУ;
 • виконувати рішення керівних органів ГО ВО СОІУ;
 • поважати права і законні інтереси інших членів ГО ВО СОІУ, а також інтереси свого осередку;
 • сплачувати у встановленому порядку членські внески, якщо такі передбачені.