Членство

Членство у ГО ВО СОІУ може бути індивідуальним та колективним. Членами ГО ВО СОІУ можуть бути громадяни, що досягли 18 років, постійно  проживають на території України, визнають та виконують Статут ГО ВО СОІУ і є інвалідами, законними представниками інвалідів (батьками дітей-інвалідів, усиновителями, опікунами, попечителями), а також які не є інвалідами, але активно працюють у ГО ВО СОІУ або у вирішенні проблем інвалідів в Україні. (кількість їх не повинна перевищувати 1/3 усіх членів організації).

Прийом або відмова в прийомі індивідуальних членів ГО ВО СОІУ здійснюється  радою місцевого осередку, зборами первинного осередку на підставі письмової заяви.

Безпосередній облік членів ГО ВО СОІУ здійснюється місцевими та первинними осередками ГО ВО СОІУ. Місцеві осередки здійснюють реєстрацію і ведуть облік членів, що знаходяться на їхній території. Регіональні, АР Крим, міст Києва та Севастополя осередки узагальнюють дані по обліку членів  у своєму регіоні.

Члени ГО ВО СОІУ можуть сплачувати вступні і щорічні членські внески, розміри яких визначають місцеві осередки. Прийнятому  в члени ГО ВО СОІУ може видаватися членський квиток єдиного зразка.

Припинення індивідуального членства у ГО ВО СОІУ здійснюється за рішенням ради місцевого осередку або рішенням зборів первинного осередку, зокрема:

  • за власним бажанням члена ГО ВО СОІУ шляхом подання особистої письмової заяви до осередку, де він знаходиться на обліку;
  • примусово за порушення Статуту ГО ВО СОІУ або статуту місцевого осередку.

Для спільного вирішення проблем соціального захисту інвалідів ГО ВО СОІУ може мати в своєму складі колективні  члени – громадські  об'єднання  інвалідів. Колективні  члени  реалізують  своє представництво у ГО ВО СОІУ через голів своїх організацій з правом дорадчого голосу .

Колективними членами ГО ВО СОІУ можуть бути Всеукраїнські організації інвалідів, а в регіональних, АР Крим, міст Києва та Севастополя осередках – місцеві організації відповідного рівня.        

Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії Ради ГО ВО СОІУ, а в регіональних, АР Крим, міських Києва та Севастополя осередках – за рішенням президії ради відповідного рівня на підставі офіційної заяви та рішення колективу організації. Відносини між осередками усіх рівнів та їх колективними членами будуються на договірних засадах.

Припинення колективного членства у ГО ВО СОІУ відбувається на підставі:

  • рішення керівного органу колективного члена;
  • рішення Президії Ради ГО ВО СОІУ, президії ради осередку, що здійснив прийом у разі порушення договірних зобов'язань.