Мета та напрямки діяльності

Метою діяльності ГО ВО СОІУ є:

-   задоволення та захист законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

 

Основними завданнями ГО ВО СОІУ є:

-   сприяння створенню інвалідам рівних з іншими громадянами України можливостей для участі у всіх сферах суспільного життя (інтеграція інвалідів у суспільство);

-   сприяння формуванню державної соціально-орієнтованої економіки та участь у створенні ефективних механізмів соціального захисту інвалідів;

-   сприяння в організації наукових досліджень з проблематики інвалідів та участь в них;

-   сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури;

-   співпраця з органами державної влади у вирішенні питань соціального захисту і реабілітації інвалідів;

-   сприяння інвалідам у розвитку творчих здібностей, заняттях фізичною культурою та спортом.

 

Напрямками діяльності ГО ВО СОІУ з метою виконання статутних завдань в установленому законом порядку є:

-   взаємодія з органами представницької і виконавчої влади при вирішенні проблем інвалідів, співробітництво із суспільними об'єднаннями, що діють в інтересах інвалідів;

-   участь у розробці законодавчих та інших нормативних актівпов'язаних із соціальним захистом інвалідів шляхом внесення пропозицій до органів влади;

-   розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм з медичної, професійної і соціальної реабілітації інвалідів, а також благодійних програм, створення відповідних закладів, установ, що не суперечать чинному законодавству України;

-   сприяння інвалідам у реалізації їхніх прав та використанні пільг, встановлених чинним законодавством в одержанні медичної допомоги, працевлаштуванні, поліпшенні матеріальних, житлових і побутових умов життя;

-   участь у формуванні позитивного відношення суспільства до інвалідів, інформування суспільства про становище інвалідів в Україні;

-   організація та проведення конференцій, семінарів, «круглів столів» з проблем інвалідів, творчих конкурсів, фестивалів та спортивних заходів;

-   залучення інвалідів у члени ГО ВО СОІУ та пропаганда її діяльності;

-   створення осередків ГО ВО СОІУ по території України;

-   заснування  своїх  друкованих  органів  та  інших  засобів  масової  інформації,  здійснення у встановленому порядку редакційно-видавничої діяльності;

-   розвиток міжнародних контактів і зв'язків ГО ВО СОІУ з аналогічними іноземними організаціями;

-   здійснення господарської діяльності шляхом заснування госпрозрахункових підприємств, установ із статусом юридичної особи для виконання Статутних завдань і Програми дій ГО ВО СОІУ.