СТАВКИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Діють з 01.01.2008 р.

 

N з/п

Вид доходу

Ставка податку

Відповідальний за сплату податку

Посилання на нормативний документ

 

 

Доходи, отримані від працедавця

 

 

1

Доходи у вигляді заробітної плати, Інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) платнику за трудовим або цивільно-правовим договором

15%

Працедавець

- п. 7.1, п.п. 4.2.1 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

2

Дохід, отриманий від працедавця як додаткове благо

15%

Працедавець

- п. 7.1, п.п. 4.2.9 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

3

Суми надміру отриманих грошових коштів на відрядження або під звіт і не повернених протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк їх повернення (з урахуванням "натурального коефіцієнта")

15%

Особа, що надала кошти на відрядження і під звіт (працедавець)

- п. 7.1 і п. 9.10 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

4

Сума, сплачена навчальним закладам у рахунок компенсації вартості навчання платника податків за профілем діяльності або загальними виробничими потребами у розмірі, який перевищує суму прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1 ,4 і округлену до найближчих 10 гривень за кожний повний або неповний місяць навчання (у 2008році – 890 грн.)

Дод.див: Розмір податкової соціальної пільги

15%

Працедавець

- п. 7.1 і п.п. 4.3.20 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

5

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання працедавцем померлого платника податку, у розмірі, що перевищує подвійний розмір суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, який діяв на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 і округленої до найближчих 10 гривень (у 2008 році - 1780 грн.)

Дод.див: Розмір податкової соціальної пільги

15%

Працедавець

- п. 7.1, п.п. 4.3.21 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

Проценти, дивіденди, роялті

 

 

6

Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок)

5%*

Особа, що нараховує (виплачує) дохід

- п. 7.2, п.п. 4.2.12, п.п. 22.1.4 Закону України

"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

 

7

Проценти (дисконтні доходи) на депозитний (ощадний) сертифікат

5%*

 

 

 

 

8

Проценти за вкладом у небанківських  фінансових установах

5%*

 

 

 

 

9

Інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що керує активами інституту сумісного інвестування

5%

Особа, що нараховує (виплачує) дохід

- п. 7.2, п.п. 4.2.12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

10

Дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю

5%

 

11

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю

5%

 

12

Дохід, що виплачується керівником фонду фінансування будівництва

5%

 

13

Дохід учасника фонду банківського управління

5 %

 

14

Проценти, сплачені (нараховані) за іншими підставами, ніж зазначені в рядках 6 - 13 цієї таблиці

15%

- п. 7.1 і п.п. 9.2.3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

15

Дивіденди (крім зазначених у рядку 16 таблиці)

15%

Емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, що здійснює нарахування (виплату) дивідендів

- п. 7.1, п.п. 9.3.4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

16

Дивіденди, нараховані у вигляді акцій, часток, паїв, емітованих юридичною особою, що нараховує такі дивіденди, унаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента, за умови, що не змінюються пропорції (частки) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

-

 

- п.п. 4.3.17 Закону України"Про податок з доходів фізичних осіб" (N 889-IV від 22.05.2003 р.)

 

17

Роялті

15%

Особа, що нараховує (виплачує) роялті